Do największych osobliwości i atrakcji turystycznych gminy Szczawnica, należy bezspornie utworzony w 1963 r. rezerwat przyrody Biała Woda. Położony w najdalej na wschód wysuniętych terenach miejscowości Jaworki, na granicy Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego, jest jednym z najładniejszych wąwozów pienińskich. Znakomicie przygotowany turystycznie doskonałe nadaje się na spacery, wędrówki i wycieczki rowerowe. Podziwiając piękny krajobraz, liczne elementy przyrody nieożywionej oraz okazy endemicznej flory wapieniolubnej często zapomina się o znajdującej się w sąsiedztwie rezerwatu, tuż przy czerwonym szlaku na Przeł. Gromadzką, Bazaltowej Skałce – wielkim ewenemencie geologicznym Pienin, wpisanym do rejestru pomników przyrody nieożywionej już w 1962 r.

Zwana przez mieszkańców tych okolic Zardzewiałą Skałą, jest jedyną bazałtową wychodnią w całym, 500 kilometrowym Pienińskim Pasie Skałkowym. Odkryta została w latach 1924-25 przez geologa Ludwika Horwitza i stanowi być może fragment dawnego komina wulkanicznego. Około 100 min lat temu, w trzeciorzędzie, pod wpływem ruchów górotwórczych niewielka ilość lawy przecisnęła się tędy przez warstwy łupków i zastygła na powierzchni tworząc intruzję o wymiarach 7 x 8 m i wysokości 3,5 m. Skała jest koloru ciemnoszarego z licznymi odcieniami a działanie wiatru, wody oraz słońca powoduje jej wietrzenie i zmianę barwy na rdzawo-niebieską, żółtawą lub zielonkawą („zardzewiałą”). Od strony drogi ma odsłonięty cios kolumnowy i w niektórych miejscach zauważyć można wypełnione kalcytem pęcherzyki, które powstały podczas odgazowywania lawy. Badania geologiczne wykazały, że skałka jest odłamem pochodzącego z okresu jury większego fragmentu bazaltu, który osunął się z wyżej położonych terenów. W lecie wgłębienia Zardzewiałej Skały porastają obficie różyczki rojownika pospolitego – rzadkiego gatunku rośliny naskalnej.